โรงพยาบาลคลองตัน

ทำแท้งคลองตัน คือ การทำแท้งที่โรงพยาบาลคลองตัน โรงพยาบาลคลองตันให้บริการวางแผนครอบครัว(ทำแท้ง) แก่สตรีตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมมีบุตร ในอายุครรภ์ไม่เกิน 7 เดือน
โดยคิดค่าบริการตามอายุครรภ์ เริ่มตั้งแต่ 6,000-30,000 บาท
ผู้ป่วยที่มาที่นี่มักถูกส่งตัวมาจากคลินิคมีชัยสุขุมวิท12

เวลาให้บริการ
จันทร์ – ศุกร์ (8:30 – 16:30)

แผนที่
3284 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (เยื้องโรงพยาบาลเพชรเวช)

การเดินทาง

ค่าบริการ
บริการตามอายุครรภ์ เริ่มตั้งแต่ 6,000 – 30,000 บาท

วิธีการทำแท้ง

ขั้นตอนการให้บริการทำแท้งของโรงพยาบาลคลองตัน

– ซักประวัติผู้ป่วยและญาติ(ถ้าผู้ป่วยยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองมาเซนต์ชื่อรับรอง)

– ตรวจอุลตราซาวด์

– ทำแท้ง ผู้ป่วยต้องพักค้างคืน ประมาณ 3 วัน

การทำแท้งของโรงพยาบาลคลองตัน ใช้ยาทำแท้ง

อายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ กินยา RU486(Mifepristone) และสอดยา Cytotec(ไซโตเทค)

อายุครรภ์เกิน 9 สัปดาห์ สอดยา Cytotec (ไซโตเทค)ทุก12ชั่วโมง จนกระทั่งแท้งหรือคลอด

Advertisements